SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma yhtyy VTV:n selvitykseen – Markkinaehtoinen asuntotuotanto ei ole riittävää

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n selvityksen mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämillä korkotuki- ja takauslainoilla sekä avustuksilla ja tuilla toteutettava asuntotuotanto täydentää vapaarahoitteista asuntotuotantoa.

VTV:n tiedotteessa sanotaan, että nykyistä kysyntää ei pystytä ratkaisemaan ainoastaan markkinaehtoisella asuntotuotannolla. Ongelmia on varsinkin suurissa kaupungeissa, joissa sosiaalisin perustein myönnettävien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan.

– Toisinaan oikean laidan asuntopoliitikot ovat esittäneet, että kaikesta tuetusta asuntotuotannosta tulisi luopua ja rahoittaa ihmisten asuminen asumistuen kautta. Me haluamme SDP:ssä kehittää ARA:n rahoitusvälineitä edelleen ja lisätä kohtuuhintaisia koteja kaupunkeihin, kuten VTV:n selvitys suosittaa, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma toteaa tiedotteessaan.

Pääkaupunkiseudulla tarvetta erityisesti

Heinäluoma on erityisesti huolissaan pääkaupunkiseudun tilanteesta, jossa asumisen hinnan nousu on ollut kovaa.

– Asuntojen kysyntä ja liian vähäinen tarjonta vaikuttavat koko Suomen talouskasvun veturina toimivan metropolialueen kasvun mahdollisuuksiin, Heinäluoma tietää.

Kun asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa eikä kaikille ole tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja pääkaupunkiseudulla, on sillä Heinäluoman mukaan myös vaikutusta talouteen, kun työvoiman saanti hankaloituu.

– Yritysten kasvuedellytykset heikkenevät, kun työvoimaa ei ole riittävästi tarjolla. Siksi kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon varmistamisen tulisi olla kaikkien puolueiden mielenkiinnon kohteena, Heinäluoma painottaa.

Asuntojen omistamista edistettävä

Selvityksessä otettiin myös kantaa siihen, että omistusasumistakin voitaisiin edistää niin sanotuilla välimuodon hallintamalleilla.

– On hyvä, että VTV kiinnitti huomiota myös siihen, että omistusasumista voitaisiin edistää niin sanotuilla välimuodon hallintamalleilla, joissa on sekä vuokra- että omistusasumisen piirteitä. Näitä ovat esimerkiksi osuuskunta ja vuokra-asunnon lunastaminen omaksi, ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahti iloitsee tiedotteessa.

ARA:n rahoitusvälineet eivät aina vastaa rahoittajien ja rakennuttajien tarpeita. Hankkeiden toteuttajat saavat vain vähän tarjouksia pitkiin korkotukilainoihin koskeviin tarjouspyyntöihin. VTV:n selvityksessä maalataan, että tulevaisuudessa ainoa ARA-lainoittaja saattaa olla Kuntarahoitus.

– Vireillä on pitkän korkotukimallin kehittämistä koskeva sääntelyuudistus, mutta sillä ei pystytä korjaamaan kaikkia ongelmia. ARAn ja ympäristöministeriön tulisi selvittää, miten pitkää korkotukilainaa kehitettäisiin niin, että luototus perustuu riittävään kilpailuun, VTV:n ylitarkastaja Sanna Ollila sanoo tiedotteessa.

Heinäluoma toteaa omassa tiedotteessaan, että SDP:n mielestä pitkän korkotukimallin uudistamista tulee jatkaa myös tulevalla vaalikaudella.

– Toivon, että kuka onkaan asuntoministerinä seuraavassa hallituksessa, hän tuo heti alkukaudesta korjaussarjan pitkän korkotuen kehittämiseksi eduskuntaan. Asumisen lainsäädäntöuudistukset tulee saada vireille heti alkukaudesta, nyt esitykset, myös asumisen kehittämisohjelma, ovat liiaksi painottuneet loppuvaalikaudella ja toimeenpano viivästynyt, Heinäluoma toteaa.

Teksti: Joni Hildén

Kuvat: Joni Hildén, Jukka-Pekka Flander