Kesällä saa matkustaa kotimaassa

Kotimaassa voi matkailla tästä päivästä alkaen, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita.

Matkailijoiden ja matkailualan yritysten on tärkeää sitoutua toimiin, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Hallitus linjasi asiasta kirjallisessa menettelyssään perjantaina 29. toukokuuta.

– Kotimaanmatkailun avaaminen on järkevä päätös. Matkailusta vastaavana ministerinä koen tärkeäksi saada Suomen matkailun ja talouden taas käyntiin, tietenkin turvallisuus edellä. On selvää, että matkailusektori on kärsinyt koronasta ja tilannetta voidaan helpottaa kotimaanmatkailun avulla., elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa.

– On selvää, että matkailusektori on kärsinyt koronasta ja tilannetta voidaan helpottaa kotimaanmatkailun avulla. Koska tauti ei vielä ole ohi, vetoan sekä matkailijoihin että matkailuyrittäjiin siinä, että teemme kaikki osamme turvallisen matkailun puolesta.

Kotimaanmatkailun avaamisen ei ennakoida nykyisessä epidemiatilanteessa lisäävän merkittävästi epidemian leviämistä eikä aiheuttavan terveydenhuollon ylikuormittumista myöskään matkailun kohdealueilla. On kuitenkin varauduttava tilanteen nopeisiin alueellisiin muutoksiin ja paikallisen riskitason nousuihin.

– Koska tauti ei vielä ole ohi, vetoan sekä matkailijoihin että matkailuyrittäjiin siinä, että teemme kaikki osamme turvallisen matkailun puolesta, Lintilä huomauttaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ohjeet turvalliseen kotimaanmatkailun käynnistämiseen Suomessa. Ohjeet astuvat voimaan välittömästi. Matkailuyritykset ja matkailijat ovat vastuussa ohjeistuksen noudattamisesta ja soveltamisesta omaan toimintaansa.

Vältä matkustamista sairaana ja huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta

Ohjeessa todetaan, että kaikkea matkustamista on tärkeä välttää sairaana. Oireiden ilmaantuessa tulee olla välittömästi yhteydessä oleskelupaikkakunnan terveydenhuoltoon. Riskiryhmään kuuluvien on hyvä keskustella matkustamisesta hoitavan lääkärinsä kanssa.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää ja käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia matkan aikana. Matkailuyritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota siivoukseen sekä huolehtia riittävästä varautumisesta ja henkilökuntansa kouluttamisesta. Jos matkailuyrityksessä todetaan koronavirustartunta, vastaa tartunnanjäljitystyöstä sen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri, jonka alueella matkailija oleskelee tai matkailuyritys sijaitsee.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja matkailuelinkeinon edustajien kanssa koostanut kansallisia terveys-, hygienia- ja turvallisuusohjeita matkailuyritysten ja matkailijoiden käyttöön. Ohjeissa on huomioitu myös Euroopan komission 13.5. julkaiseman matkailu- ja liikennepaketin suositukset ja ohjeet Euroopan matkailun asteittaiseksi ja turvalliseksi avaamiseksi.

Valtioneuvosto on tehnyt 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Periaatepäätöksen mukaan epidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin, joten Suomessa on mahdollista siirtyä asteittain epidemian hillinnän seuraavaan vaiheeseen. Laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin. Matkustamista ulkomaille suositellaan edelleen välttämään muista kuin välttämättömistä syistä.

Teksti: Valtioneuvoston tiedote

Kuva: Soile Laaksonen / VR Group

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*